K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.10.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Struktura Uczelni

   

  Rektor
  Prof. dr hab. Waldemar Martyn
   
  Sekretariat/Kancelaria Główna
  Grażyna Tłuczek
  ul. Pereca 2, tel. 84/ 638 34 44
   
  Instytut Humanistyczny
  ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
  tel. 084/ 638 34 00
  Dyrektor Instytutu - dr hab. Wojciech Nowicki
  1. Dr hab. Krzysztof Jaskuła
  2. Dr hab. Grzegorz Maziarczyk
  3. Dr hab. Tadeusz Szkołut
  4. Dr Inesa Baybakova
  5. Dr Halina Iwańczyk
  6. Dr Wojciech Kozak
  7. Dr Irena Kurzępa
  8. Dr Wojciech Malec
  9. Dr Marcin Mizak
  10. Dr Anna Sak - Styczyńska
  11. Mgr Iwona Granda
  12. Mgr Marcin Kowalczyk
  13. Mgr Magdalena Margol – Klimek
  14. Mgr Joanna Niewiadomska
  15. Mgr Konrad Niewiadomski
  16. Mgr Monika Rajtak
  17. Mgr Małgorzata Samulak – Piłat
  18. Mgr Tomasz Włodarczyk
  19. Mgr Tamara Woińska
   
  Instytut Nauk Społecznych
  ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
  tel. 084/ 638 34 00
  Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. Henryk Chałupczak
  1. Prof. dr hab. Jan Jachymek
  2. Prof. dr hab. Konrad Zieliński
  3. Dr Kazimierz Chrzanowski
  4. Dr Jacek Krzysztof Danel
  5. Dr Maria Kierepka
  6. Dr Andrzej Kowalczyk
  7. Dr Justyna Misiągiewicz
  8. Dr Ewa Pogorzała
  9. Dr Łukasz Potocki
  10. Dr Dariusz Wojnarski
  11. Mgr Mariola Franczak
  12. Mgr Jarosław Martyn
  13. Mgr Magdalena Zielińska
   
   
  Instytut Turystyki i Rekreacji
  ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
  tel. 084/ 638 09 40
  Dyrektor Instytutu – dr Marcin Bochenek
  1. Prof. dr hab. Waldemar Martyn
  2. Dr hab. Władysław Pańczyk
  3. Dr hab. Andrzej Samborski
  4. Dr Ewa Bekier - Jaworska
  5. Dr Przemysław Kędra
  6. Dr Nazar Kudla
  7. Dr Florian Parnicki
  8. Dr Urszula Parnicka
  9. Dr Krzysztof Okapa
  10. Mgr Piotr Cieślak
   
  Instytut Przyrodniczo – Techniczny
  ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
  tel. 084/ 638 09 40
  Dyrektor Instytutu – dr inż. Bronisław Samujło
  1. Prof. dr hab. Bohdan Kindratskyy
  2. Prof. dr hab. Mychajło Paszeczko
  3. Dr hab. Tadeusz Hejwowski
  4. Dr inż. Jarosław Bartnicki
  5. Dr inż. Tomasz Garbacz
  6. Dr inż. Zbigniew Kiernicki
  7. Dr inż. Bożena Niemczuk
  8. Dr inż. Aleksander Nieoczym
  9. Dr Stanisław Tryka
  10. Dr inż. Piotr Wolszczak
  11. Mgr Zenon Hałasa
  12. Mgr inż. Janusz Jasek
  13. Mgr inż. Kazimierz Tęczak
   
  Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych
  ul. Zamoyskiego 64, 22-400 Zamość
  tel. 084/ 638 09 40
  Dyrektor Instytutu – dr hab. Witold Mozgawa
  1. Prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow
  2. Dr hab. Jak Kurek
  3. Dr Monika Budzyńska
  4. Dr Dorota Dudek
  5. Dr Aleksander Kowalski
  6. Dr Beata Rodzik
  7. Dr Dominik Szałkowski
   
  Stanowisko ds. Kadr
  Mgr inż. Danuta Natora
   
  Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
  Mgr Łukasz Chyła
   
   
  Stanowisko ds. BHP i P. Poż.
  Andrzej Krzak
   
  Biblioteka
  ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość
  tel. 084/ 627 84 04
  Mgr Robert Urban
  Mgr Marta Bator
   
  Archiwum
  Mgr inż. Danuta Natora
   
   
  Prorektor
  Dr Kazimierz Chrzanowski
   
  Dział Nauczania i Spraw Studenckich
  Kierownik Działu  - Mgr inż. Katarzyna Piróg
  Dr  inż. Jolanta Juszczak
  Mgr inż. Agnieszka Pasieczna
  Inż. Urszula Zaręba
   
  Biuro Karier i Praktyk Studenckich
  Mgr inż. Paweł Chrzan
   
  Pełnomocnik rektora ds. programu Erasmus
  Dr Łukasz Potocki
   
  Studium Języków Obcych
  Kierownik Studium – mgr Svitlana Kubyuk
  Mgr Agnieszka Szarzyńska
   
  Studium Wychowania Fizycznego
  Kierownik Studium – dr Krzysztof Okapa
   
  Pełnomocnik rektora ds.Akademickiego Centrum Edukacji
  Mgr Tamara Woińska
   
  Wydawnictwo
  Prof. dr hab. Henryk Chałupczak
  Dr Ewa Pogorzała
  Mgr Robert Urban
   
  Kanclerz
  Mgr Jerzy Korniluk
   
  Kwestura
  Mgr Teresa Molas
  Mgr inż. Monika Pastuszek
   
  Radca Prawny
  Mgr Anna Grzyb
   
  Dział Administracyjno Inwestycyjny
  Kierownik Działu  - mgr inż. Tomasz Dudarewicz
  Mgr Mariola Franczak
   
  Dział Rozwoju
  Mgr Ewa Kołtun
  Mgr Milena Galant – Niezgoda
  Mgr Tomasz Domina
  Mgr Mateusz Sawczuk
   
  Projekty:
  Mgr Piotr Cieślak
  Mgr Jarosław Martyn
   
  Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu
  Dyrektor Centrum – dr hab. Andrzej Samborski
  Dr inż. Bożena Niemczuk
   
  Zakład Gleb i Podłoży Ogrodniczych
  Mgr inż. Karol Kitka
   
  Zakład Doświadczalno – Wdrożeniowy Mechaniki
  Inż. Nikodem Bednarczyk
   
  Dom Studenta
  Kierownik Domu Studenta - mgr inż. Renata Waluch
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 3132
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu