K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.07.2019, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Rada Uczelni

  Rada Uczelni jest organem powołanym przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
  (Dz.U. z 2019 r., poz.1668).

  W skład Rady Uczelni wchodzą 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni, 3 osoby ze wspólnoty Uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

  Do zadań Rady Uczelni należy:

  - opiniowanie projektu strategii Uczelni,

  - opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,

  - opiniowanie projektu statutu,

  - monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni,

  - monitorowanie zarządzania Uczelnią,

  - wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat,

  - wykonywanie innych czynności wskazanych w Statucie Uczelni.

  Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

   

  Skład Rady Uczelni na kadencję od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.:

  - spoza wspólnoty Uczelni:

  1/ mgr Lech Szopiński – Przewodniczący Rady Uczelni,

  2/ mgr Beata Chmura,

  3/ mgr inż. Piotr Szarafin,

  - ze wspólnoty Uczelni:

  1/ mgr Jerzy Korniluk,

  2/ dr hab. Witold Mozgawa,

  3/ dr inż. Katarzyna Szmidt,

  - przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

  1/ Kamila Luterek

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 05.07.2019
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.07.2019
  Dokument oglądany razy: 247
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu