K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

  1. mgr Jerzy Korniluk - od 01.08.2005 r
  Kanclerz z upoważnienia Rektora kieruje administracją i gospodarką uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia uczelni w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla organów uczelni.


  W zakres zwykłego zarządu wchodzą w szczególności:

  • czynności dotyczące mienia, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania uczelni,
  • czynności związane z bieżącą eksploatacją składników mienia uczelni i utrzymaniem ich w stanie nie pogorszonym,
  • pobieraniem korzyści z tych składników, jak również prowadzenie spraw, które są niezbędne do dokonywania tych czynności,
  • podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku uczelni oraz jego powiększanie i rozwój,
  • organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej,
  • realizowanie polityki osobowej i płacowej uczelni w stosunku do podległych Kanclerzowi pracowników,
  • pełnienie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, nie podlegających innym organom uczelni, a w szczególności do wszystkich pracowników administracji i obsługi centralnej,
  • określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem uczelni.

  Kanclerzowi podporządkowane są organizacyjnie wszystkie jednostki administracji i obsługi uczelni, w tym również komórki administracji bezpośrednio związane z organizowaniem i obsługą działalności podstawowej, z wyjątkiem jednostek podlegających bezpośrednio Rektorowi.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 2426
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu