K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

  1. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Samborski
    

  REKTORAT
  ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
  tel. (084) 638 34 44, (084) 638 35 55
  fax. (084) 638 35 00
  E-mail: rektorat@pwszzamosc.pl

  W sprawie skarg i wniosków Rektor przyjmuje w każdy wtorek
  w godzinach od 14:00 do 15:30

   

  Rektor kieruje działalnością uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów uczelni.

  Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza.

  W szczególności Rektor:

  • podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni,
  • tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez Statut,
  • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni,
  • sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni,
  • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni,
  • określa zakres obowiązków prorektorów,

  Do kompetencji Rektora należy również:

  • powoływanie komisji dyscyplinarnych, rektorskich oraz pełnomocników Rektora na okres kadencji,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych,
  • działania na rzecz zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania uczelni,
  • dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów,
  • podejmowanie decyzji w sprawach współpracy uczelni z instytucjami naukowymi, gospodarczymi w kraju i zagranicą.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 09.01.2019
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 09.01.2019
  Dokument oglądany razy: 1560
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu