K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Konwent

  Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  ( art. 228 ust.5 ) znosi Konwent z dniem  30 września  2018 roku.

   

  Do kompetencji Konwentu   należy:

   

   

  1) podejmowanie działań w celu:

   

  a)wspierania rozwoju nauki i współpracy między Uczelniami a podmiotami gospodarczymi,

  b) popierania postępu technologicznego oraz innowacji,

  c) podnoszenie poziomu konkurencyjności Uczelni,

  d) pozyskiwania środków finansowych publicznych i prywatnych dla realizacji zadań Uczelni,

  e) wspierania i prowadzenia działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli,

  f) promocji walorów i możliwości rozwojowych regionu,

   

  2) opiniowanie spraw przedstawionych przez rektora lub innych członków Konwentu.

   

   

   

   

                                                            

                                                       Skład Konwentu

     Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

                                                     w kadencji   2016-2020

   

   

  1. dr hab. Andrzej Samborski  -  Rektor

  2. prof. dr hab. Waldemar Martyn  - Prorektor

  3. Jerzy Korniluk - Kanclerz

  4. Arkadiusz Bratkowski – przedstawiciel  Marszałka Województwa Lubelskiego

  5. Andrzej Wnuk  – Prezydent  miasta Zamość

  6. Ryszard Antos

  7. Beata Chmura

  8. Marian Gil

  9. Piotr Kuranc

  10. Andrzej Nepelski

  11. Piotr Szarafin

  12. Lech Szopiński

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 04.01.2019
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 04.01.2019
  Dokument oglądany razy: 3142
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu