K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Skład Senatu 2011/2012

  Rektor- prof. dr hab. Waldemar Martyn
  Prorektor- prof. dr hab. Henryk Chałupczak
  Kanclerz- mgr Jerzy Korniluk
   
  Dyrektorzy instytutów;
   
  1/ dr hab. Edward Fiała, prof. nadzwyczajny - dyrektor Instytutu Humanistycznego
  2/ dr dhab. Witold Mozgawa, prof. nadzwyczajny - dyrektor Instytutu Matematyki i Technologii Innowacyjnych
  3/ dr hab. Tadeusz Hejwowski prof. nadzw. - dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego
   
  Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
   
  1/ dr hab. Feliks Czyżewski
  2/ dr hab. Michał Sajewicz
  3/ dr hab. Konrad Zieliński
  4/ dr Irena Kurzępa
  5/ dr Beata Rodzik
  6/ dr Bronisław Samujło
  7/ dr Dariusz Wojnarski
  8/ mgr Krzysztof Okapa
  9/ dr Łukasz Potocki
   
  Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
   
  1) mgr Teresa Molas – kwestor
  2) mgr inż. Katarzyna Piróg
   
  Przedstawiciele uczelni współpracujących:
   
  1/ prof. dr hab.Barbara Surowska– przedstawiciel Politechniki Lubelskiej
  2/ prof. dr.hab. Wiesław Ignacy Gruszecki – przedstawiciel UMCS w Lublinie
   
  Przedstawiciele Samorządu Studenckiego:
   
  1/ Jolanta Chyrchała
  2/ Agata Dziura
  3/ Katarzyna Denkiewicz          
  4/ Taras Davydiuk
  5/ Mirosław Jadach
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 2207
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu