K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Senat Uczelni

  Najwyższym organem kolegialnym uczelni jest Senat, w skład którego wchodzą: Rektor, Prorektor, Kanclerz, Przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji, przedstawiciele uczelni współpracujących, a także przedstawiciele środowiska studenckiego.

  Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej uczelni.

   Do najważniejszych kompetencji Senatu należy uchwalanie Statutu uczelni, planów i regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uczelni, uchwalanie planu rzeczowo-finansowego, wyrażanie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną, ocena działalności całej instytucji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora oraz ocenianie jego działalności, a także zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni.

  •Skład Senatu 2005/2006
  •Skład Senatu 2006/2007
  •Skład Senatu 2007/2008
  •Skład Senatu 2008/2009
  •Skład Senatu 2009/2010
  •Skład Senatu 2010/2011
  •Skład Senatu 2011/2012
  •Skład Senatu 2012/2013
  •Skład Senatu 2013/2017

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 26.01.2016
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 26.01.2016
  Dokument oglądany razy: 4034
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu