K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.07.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla opiekunów systemu ECVET

   

   

  WYNIKI REKRUTACJI NA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW

  PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA SYSTEMU ECVET

  (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym)

  Na kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Zamościu w ramach projektu

  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

  W wyniku procedury rekrutacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (moduł ECVET)  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do pełnienia funkcji opiekuna pilotażowego wdrożenia systemu ECVET na kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Zamościu wybrany został:

  dr Stanisław Tryka   

  ___________________________________________________________________________

  REKRUTACJA NA OPIEKUNÓW PLANOWANYCH DO ZAANGAŻOWANIA W PROCES PILOTAŻOWEGO WDRAŻANIA SYSTEMU ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  ___________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację osób do pełnienia funkcji opiekuna zaangażowanego do pilotażowego wdrożenia systemu ECVET na kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Zamościu w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Funkcję opiekuna pilotażowego wdrożenia systemu ECVET może pełnić nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, który spełnia wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów planowanych do zaangażowania w proces pilotażowego wdrażania systemu ECVET.

   

  Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów objętych pilotażowym wdrożeniem systemu ECVET na PWSZ w Zamościu zamieszczono w poniższej tabeli:

   

  Kierunek studiów na których pilotażowo wdrażany zostanie system ECVET

  Przewidywana liczba studentów z kierunku Mechanika i budowa maszyn objętych systemem pilotażowego wdrożenia systemu ECVET

  Zakładana liczba uczelnianych opiekunów zaangażowanych do pilotażowego wdrożenia systemu ECVET

  Mechanika i Budowa Maszyn

  6 osób, w tym:

  1. 3 studentów z wybraną specjalnością – Obrabiarki sterowane numerycznie
  2. 3 studentów z wybraną specjalnością pojazdy samochodowe

  1


  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 12 czerwca 2018 do 21 czerwca 2018 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

   

  Do pobrania:
  1. Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów planowanych do zaangażowania w proces pilotażowego wdrażania systemu ECVET

  2. Wniosek nauczyciela akademickiego do pełnienie funkcji opiekuna uczelnianego pilotażowego wdrożenia systemu ECVET

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 05.07.2018
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 05.07.2018
  Dokument oglądany razy: 1297
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu