K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.07.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla studentów

   

  WYNIKI REKRUTACJI STUDENTÓW

  DO UDZIAŁU W PILOTAŻOWYM WDROŻENIU SYSTEMU ECVET

  (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym)

  Na kierunku Mechanika i budowa maszyn PWSZ w Zamościu w ramach projektu

  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

   

  W wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej studentów dotyczącej udziału w projekcie „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (moduł dotyczący wdrożenia systemu ECVET) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kandydaci zostali uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najlepszego do najgorszego uzyskanego wyniku.

  Wyniki procesu rekrutacji do projektu w odniesieniu do poszczególnych specjalności na kierunku Mechanika i budowa maszyn zaprezentowano poniżej:

  SPECJALNOŚĆ - OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

  Lista rankingowa podstawowa

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4417

  2.

  4420

  3.

  4424

   

  Lista rankingowa rezerwowa

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4511

   

  SPECJALNOŚĆ – POJAZDY SAMOCHODOWE

  Lista rankingowa podstawowa

  L.p.

  Numer albumu

  1.

  4422

  2.

  4258

  3.

  4253

   

  W związku z faktem, iż liczba kandydatów do udziału w projekcie w ramach specjalności  Pojazdy samochodowe była równa z zakładaną liczebnością określoną w regulaminie rekrutacji nie utworzono listy rezerwowej kandydatów w ramach przedmiotowej specjalności.

   

   

  ___________________________________________________________________________

   

   

  OGŁOSZENIE

  REKRUTACJA STUDENTÓW
  PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU

  DO UDZIAŁU W PILOTAŻOWYM WDROŻENIU SYSTEMU ECVET

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację studentów II roku studiów (w roku akademickim 2017/2018) z kierunku Mechanika i Budowa Maszyn do udziału w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” ukierunkowanym na pilotażowe wdrożenie systemu ECVET (Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) .

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w pilotażowym wdrożeniu systemu ECVET (Europejski System Akumulowania i Przenoszenia Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym) 

  W projekcie mogą wziąć udział studenci PWSZ w Zamościu spełniający poniższe wymagania:

   

  1. Posiadanie statusu studenta II roku studiów w roku akademickim 2017/2018 na kierunku mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Zamościu
  2. Posiadanie statusu uczestnika (praktykanta) projektu  „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” realizowanego w ramach III naboru ofert w oparciu o umowę o dofinansowanie nr: MNISW/2017/63/DIR/W/PWSZ3

   

  Planowana do rekrutacji liczba studentów przedstawia się następująco:

  L.p.

  Kierunek studiów

  Planowana liczba studentów biorąca udział w pilotażowym wdrożeniu systemu ECVET

  1.

  Mechanika i budowa maszyn

  6 osób, w tym:

  1. 3 studentów z wybraną specjalnością – Obrabiarki sterowane numerycznie
  2. 3 studentów z wybraną specjalnością pojazdy samochodowe

  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres PWSZ Zamość w okresie od 12.06.2018 do dnia 21.06.2018 r.

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  Regulamin rekrutacji studentow ECVET

  Wniosek dla studenta ECVET

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 05.07.2018
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 05.07.2018
  Dokument oglądany razy: 1394
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu