K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.10.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla nauczycieli

   

  OGŁOSZENIE: REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (III NABÓR OFERT – II EDYCJA PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  _____________________________________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III Nabór ofert – II edycja projektu) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.
   

  W pilotażowych praktykach zawodowych wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).
  Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w Projekcie zamieszczono w poniższej tabeli:

   

  Kierunek studiów na których wprowadzony zostanie system
  6 - miesięcznych praktyk

  Przewidywana liczba studentów biorąca udział w praktykach

  Zakładana liczba uczelnianych opiekunów praktyk

  Bezpieczeństwo narodowe

  17

  2

  Mechanika i Budowa Maszyn

  17

  2

  Logistyka

  12

  2

  Finanse i rachunkowość

  16

  3

   


  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 11 października 2017 do 20 października 2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

   

  Do pobrania:
  Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ.
  Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 11.10.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.10.2017
  Dokument oglądany razy: 337
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu