K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.10.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla instytucji i zakładów pracy

  OGŁOSZENIE: REKRUTACJA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” (III NABÓR OFERT – II EDYCJA PROJEKTU) W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  _____________________________________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu odbywającymi praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (III nabór ofert – II edycja projektu) )współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

   

  Planowana liczba studentów, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

  Bezpieczeństwo narodowe – 17 osób

  Mechanika i Budowa Maszyn – 17 osób

  Logistyka – 12 osób

  Finanse i rachunkowość – 16 osób

   

  W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie  wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie od 11.10.2017 do 20.10.2017  r.  na adres:

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  ul. Pereca 2

  22-400 Zamość

   

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

  1. Do pobrania:
   Regulamin wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe
  2. Załącznik 1: Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk
  3. Załącznik 2: Wniosek instytucji lub podmiotu o udział w projekcie

   

  Informacje o projekcie - link

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 11.10.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 11.10.2017
  Dokument oglądany razy: 312
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu