K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 13.02.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla instytucji i zakładów pracy

   

  WYNIKI REKRUTACJI INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH NA PRAKTYKI ZAWODOWE

   

  W wyniku analizy złożonych przez instytucje / zakłady pracy / podmioty wniosków o udział w projekcie pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” oraz uwzględniając zapisy zawarte w § 5 (ust. 3 oraz ust.5) „Regulaminu wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” do udziału w ww. projekcie zakwalifikowane zostały następujące instytucje:

  DLA KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA:

  1. Magdalena Margol - Klimek Usługi Oświatowe i Biuro Tłumaczeń
  2. MAREW Ewa Kowalczyk

  DLA KIERUNKU LOGISTYKA:

  1. SIPMOT sp. z o.o.
  2. Poczta Polska S.A.
  3. PANAS TRANSPORT Przemysław Panas
  4. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
  5. B.M.-TUR spółka jawna
  6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Zamościu
  7. Roztocze Zakład Usługowo -Produkcyjny Rak Roman

  DLA KIERUNKU MECHANIKA i BUDOWA MASZYN:

  1. MIGRO Marek Pilip
  2. SIPMOT sp. z o.o.
  3. Zakład Usług Technicznych "ZUMET" Kardasz Rafał
  4. Spomasz Zamość S.A.
  5. EURO-CAR sp. z o.o.
  6. Produkcja i Sprzedaż Wyrobów z Drewna Henryk Grzyb

   

  DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

  1. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
  2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie
  3. Dom Dziecka w Zamościu
  4. Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu
  5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów Osada "RAZEM" - Klub przedszkolny
  6. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
  7. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”
  8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim

   

   

   

  OGŁOSZENIE: REKRUTACJA INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DO PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  _____________________________________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację instytucji i podmiotów (zakładów pracy) zainteresowanych przyjęciem i sprawowaniem merytorycznej opieki nad studentami PWSZ w Zamościu odbywającymi praktyki zawodowe prowadzone w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).


  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.

   

  Planowana liczba studentów, którzy będą uczestniczyć w projekcie przedstawia się następująco:

  Mechanika i budowa maszyn – 14 osób

  Logistyka – 24 osoby

  Filologia angielska – 12 osób

  Pedagogika – 20 osób

   

  W projekcie mogą wziąć udział instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie  wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

   

  Wniosek instytucji o udział w projekcie (Załącznik nr 2 do regulaminu), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w Biurze Karier i Praktyk Studenckich PWSZ Zamość (ul. Hrubieszowska 24; 22-400 Zamość) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 03.02.2017  r.  na adres:

   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  ul. Pereca 2

  22-400 Zamość

   

  W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

  Do pobrania:
  1. Regulamin wyboru instytucji lub podmiotów przyjmujących na praktyki zawodowe

  2. Załącznik 1: Zakres obowiązków zakładowego opiekuna praktyk

  3. Załącznik 2: Wniosek instytucji lub podmiotu o udział w projekcie

  Informacje o projekcie - link

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 13.02.2017
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 13.02.2017
  Dokument oglądany razy: 577
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu