K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.01.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Informacje dla nauczycieli

   

   

   

  OGŁOSZENIE: REKRUTACJA UCZELNIANYCH OPIEKUNÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO O CHARAKTERZE KONCEPCYJNYM PT. „PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWYCH WYŻSZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  _____________________________________________________________________________________________________
   

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w roku akademickim 2016/2017 oraz 2017/2018.
   

  W pilotażowych praktykach zawodowych wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Zał. 1).
  Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w Projekcie zamieszczono w poniższej tabeli:

   

  Kierunek studiów na których wprowadzony zostanie system
  6 - miesięcznych praktyk

  Przewidywana liczba studentów biorąca udział w praktykach

  Zakładana liczba uczelnianych opiekunów praktyk

  Mechanika i budowa maszyn

  14

  2

  Logistyka

  24

  3

  Filologia, Filologia angielska, Język angielski w biznesie
  i turystyce

  12

  2

  Pedagogika

  20

  3

   


  Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2) należy złożyć w Biurze Karier i Praktyk Studenckich lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 9 grudnia 2016 r. do godz. 14.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

   

   

  Regulamin rekrutacji opiekunów uczelnianych

  Wniosek o udział w projekcie

  Wyniki rekrutacji na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 09.01.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 09.01.2017
  Dokument oglądany razy: 2394
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu