K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Struktura Uczelni

  Rektor

  Prof. dr hab. Waldemar Martyn

   

  Sekretariat/Kancelaria Główna

  Grażyna Tłuczek

   

  Instytut Humanistyczny

  Dyrektor Instytutu - dr hab. Wojciech Nowicki

  1. Prof. dr hab. Petro Sikorskyi
  2. Dr hab. Krzysztof Jaskuła
  3. Dr hab. Zdzisław Kazanowski
  4. Dr hab. Grzegorz Maziarczyk
  5. Dr hab. Tadeusz Szkołut
  6. Dr Inesa Baybakova
  7. Dr Halina Iwańczyk
  8. Dr Wojciech Kozak
  9. Dr Irena Kurzępa
  10. Dr Wojciech Malec
  11. Dr Marcin Mizak
  12. Dr Janusz Skwarek
  13. Dr Monika Rajtak
  14. Mgr Monika Cieślak
  15. Mgr Agnieszka Gałan
  16. Mgr Iwona Granda
  17. Mgr Tomasz Kloc
  18. Mgr Marcin Kowalczyk
  19. Mgr Magdalena Margol – Klimek
  20. Mgr Ewa Muzyka
  21. Mgr Joanna Niewiadomska
  22. Mgr Konrad Niewiadomski
  23. Mgr Edyta Panas
  24. Mgr Małgorzata Samulak – Piłat
  25. Mgr Tamara Woińska
  26. Mgr Alina Wojtyna

   

  Instytut Nauk Społecznych

  Dyrektor Instytutu -  prof. dr hab. Henryk Chałupczak

  1. Prof. dr hab. Jan Jachymek
  2. Prof. dr hab. Konrad Zieliński
  3. Dr Kazimierz Chrzanowski
  4. Dr Jacek Krzysztof Danel
  5. Dr Maria Kierepka
  6. Dr Andrzej Kowalczyk
  7. Dr Justyna Misiągiewicz
  8. Dr Ewa Pogorzała
  9. Dr Łukasz Potocki
  10. Dr Dariusz Wojnarski
  11. Mgr Mariola Franczak
  12. Mgr Jarosław Martyn

   

   

   

  Instytut Turystyki i Rekreacji

  Dyrektor Instytutu – dr Marcin Bochenek

  1. Prof. dr hab. Waldemar Martyn
  2. Dr hab. Władysław Pańczyk
  3. Dr hab. Andrzej Samborski
  4. Dr Przemysław Kędra
  5. Dr Nazar Kudla
  6. Dr Florian Parnicki
  7. Dr Urszula Parnicka
  8. Dr Krzysztof Okapa
  9. Dr Marek Wiśniewski
  10. Mgr Piotr Cieślak

   

  Instytut Przyrodniczo – Techniczny

  Dyrektor Instytutu – dr inż. Bronisław Samujło

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Hejwowski
  2. Prof. dr hab. Bohdan Kindratskyy
  3. Prof. dr hab. Mychajło Paszeczko
  4. Dr hab. inż. Jarosław Bartnicki
  5. Dr hab. inż. Rafał Longwic
  6. Dr inż. Tomasz Garbacz
  7. Dr inż. Zbigniew Kiernicki
  8. Dr inż. Bożena Niemczuk
  9. Dr inż. Aleksander Nieoczym
  10. Dr Stanisław Tryka
  11. Dr inż. Piotr Wolszczak
  12. Mgr Zenon Hałasa
  13. Mgr inż. Janusz Jasek
  14. Mgr inż. Kazimierz Tęczak

   

  Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych

  Dyrektor Instytutu – dr hab. Witold Mozgawa

  1. Prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow
  2. Dr hab. Monika Budzyńska
  3. Dr hab. Jak Kurek
  4. Dr Dorota Dudek
  5. Dr Monika Kotorowicz
  6. Dr Aleksander Kowalski
  7. Dr Beata Rodzik

   

   

  Stanowisko ds. Kadr

  Mgr inż. Danuta Natora

   

  Stanowisko ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

  Mgr Łukasz Chyła

   

   

  Stanowisko ds. BHP i P. Poż.

  Andrzej Krzak

   

  Biblioteka

  Mgr Robert Urban

  Mgr Marta Bator

   

  Archiwum

  Mgr inż. Danuta Natora

   

   

  Prorektor

  Dr Kazimierz Chrzanowski

   

  Dział Nauczania i Spraw Studenckich

  Kierownik Działu  - Mgr inż. Katarzyna Piróg

  Dr  inż. Jolanta Juszczak

  Mgr inż. Agnieszka Pasieczna

  Inż. Urszula Zaręba

   

  Biuro Karier i Praktyk Studenckich

  Mgr inż. Paweł Chrzan

   

  Pełnomocnik rektora ds. programu Erasmus

  Dr Łukasz Potocki

   

  Studium Języków Obcych

  Kierownik Studium – mgr Svitlana Kubyuk

  Mgr Agnieszka Szarzyńska

   

  Studium Wychowania Fizycznego

  Kierownik Studium – dr Krzysztof Okapa

   

  Pełnomocnik rektora ds.Akademickiego Centrum Edukacji

  Mgr Tamara Woińska

   

  Wydawnictwo

  Prof. dr hab. Henryk Chałupczak

  Dr Ewa Pogorzała

  Mgr Robert Urban

   

  Kanclerz

  Mgr Jerzy Korniluk

   

  Kwestura

  Mgr Teresa Molas

  Mgr inż. Monika Pastuszek

   

  Radca Prawny

  Mgr Anna Grzyb

   

  Dział Administracyjno Inwestycyjny

  Kierownik Działu  -  mgr inż. Tomasz Dudarewicz

  Mgr Mariola Franczak

   

  Dział Rozwoju

  Mgr Ewa Kołtun

  Mgr Milena Galant – Niezgoda

  Mgr Tomasz Domina

  Mgr Mateusz Sawczuk

   

  Projekty:

  Mgr  Piotr Cieślak

  Mgr Jarosław Martyn

   

  Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu

  Dyrektor Centrum – dr hab. Andrzej Samborski

  Dr inż. Bożena Niemczuk

   

  Zakład Gleb i Podłoży Ogrodniczych

  Mgr inż. Karol Kitka

   

  Zakład Doświadczalno – Wdrożeniowy Mechaniki

  Inż. Nikodem Bednarczyk

   

  Dom Studenta

  Kierownik Domu Studenta  - mgr inż. Renata Waluch

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 07.04.2016
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 07.04.2016
  Dokument oglądany razy: 2406
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu