K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 07.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Kierunki studiów

  W roku akademickim 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu prowadzi kształcenie w ramach następujących kierunków i specjalności:

   

  KIERUNKI STUDIÓW

  1). Filologia – kierunek uruchomiony od 01.10.2005 roku
   specjalność:
   Filologia angielska, ze specjalizacją nauczycielską oraz  język angielski
  w biznesie i turystyce


  2). Pedagogika – kierunek uruchomiony od 01.10.2014 roku
  specjalności:
   Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza;
   Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna


  3). Matematyka – kierunek uruchomiony od 01.10.2006 roku
  specjalności:
   Matematyka z informatyką;
   Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa;


  4). Finanse i rachunkowość  - kierunek uruchamiany 01.10.2016 roku
  specjalności:
   Rachunkowość i podatki
   Finanse i bankowość  


  5). Politologia – kierunek uruchomiony od 01.10.2006 roku
  specjalności:
  - Integracja europejska i polityka regionalna
  - Samorząd terytorialny i polityka lokalna
  - Public relations;
  - Marketing polityczny;
  - Pomoc społeczna;
  - Polityka bezpieczeństwa i reagowanie kryzysowe
  - Administracja publiczna
  - Dziennikarstwo współczesne


  6). Bezpieczeństwo narodowe – kierunek uruchamiany od 01.10.2016 roku
  specjalności:
   Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa;
   Bezpieczeństwo publiczne i reagowanie kryzysowe

   

  7). Mechanika i budowa maszyn – kierunek uruchomiony od 01.10.2008 roku
  specjalności:
   Matematyka z informatyką;
   Odnawialne źródła energii;
   Maszyny przemysłu drzewnego;
   Eksploatacja samolotów i śmigłowców
   Obrabiarki sterowane numerycznie
   Budowa samolotów i śmigłowców


  8). Logistyka – kierunek uruchomiony od 01.10.2015 roku
  specjalności:
   Logistyka produkcji i inżynieria jakości
   Transport lądowy


  9). Turystyka i rekreacja – kierunek uruchomiony od 01.10.2010 roku
  specjalizacje:
   Obsługa ruchu turystycznego
   Turystyka aktywna
   Hotelarstwo
   Kinezygerontoprofilaktyka
   Fitness – nowoczesne formy ruchu przy muzyce

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 07.04.2016
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 07.04.2016
  Dokument oglądany razy: 901
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu