K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Komisja Wyborcza PWSZ w Zamościu

  KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. SZYMONA SZYMONOWICA  w ZAMOŚCIU

  ZAWIADAMIA O WYBORACH  DO KOLEGIUM ELEKTORÓW, REKTORA oraz PROREKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. SZYMONA SZYMONOWICA  w ZAMOŚCIU na kadencję 2016-2020

   

  wg załączonego terminarza czynności wyborczych:

   

   

  TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH wyborów  do Kolegium Elektorów,

  Rektora oraz Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu na kadencję 2016 – 2020

   

   

  I . Wybory elektorów do Kolegium Elektorów w grupach:

  Termin i miejsce

  Organizatorzy

   

  1. Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

   

   

  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym

   

  I termin

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.

   godz. 11:00

   

  II termin

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r. godz.11:15

   

  Instytut Przyrodniczo -Techniczny  

   ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich.

   

  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym

   

   

  I termin

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.

   godz. 13:00

   

  II termin

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.

   godz. 13:15

   

  Instytut  Przyrodniczo –Techniczny

   ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

   

  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym

   

  I termin

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.

  godz. 15:00

   

  II termin

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.

   godz. 15:15

   

   Instytut Przyrodniczo-Techniczny  

  ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

   

  Komisja Wyborcza

   

  Zawiadomienie w formie pisemnej Przewodniczącego Komisji Wyborczej przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego o wybranych spośród studentów elektorach

   

  18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r.

   

  Instytut  Przyrodniczo– Techniczny

   ul. Zamoyskiego 64, sala  nr 121 (aula)

  Samorząd Studencki

   

  Ogłoszenie wyników wyborów do Kolegium Elektorów

   

   

   19 kwietnia (wtorek) 2016 r.

   

  Komisja Wyborcza

   

  1. Wybory Rektora:

   

   

   

   

  1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Rektora w siedzibie Komisji Wyborczej. 

   

  od 20 kwietnia (środa) 2016 r.

  do 29 kwietnia (piątek) 2016 r.

   

  w godz. od 8:00 do 16:00

  w siedzibie Komisji Wyborczej

  ul. Pereca 2 pokój nr 3

  Komisja Wyborcza

   

  1. Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Rektora

   

   4 maja (środa) 2016 r.

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów – wybory Rektora

   

  12 maja (czwartek) 2016 r., godz. 12:00 

  Rektorat               

  ul. Pereca 2 sala nr 2

  Komisja Wyborcza

   

  Ogłoszenie wyników wyboru Rektora

   

   12 maja  (czwartek) 2016 r.

  Komisja Wyborcza

   

  III. Wybory Prorektora:

   

   

   

   

  1. Zgłoszenie przez Rektora -elekta do Komisji Wyborczej kandydata na Prorektora.

   

  do 16 maja (poniedziałek) 2016 r.

   

  w godz. od 8:00 do 16:00

  w siedzibie Komisji Wyborczej

  ul. Pereca 2 pokój nr 3

  Komisja Wyborcza

   

  1. Podanie do wiadomości kandydata na Prorektora zgłoszonego przez Rektora – elekta

   

  17 maja  (wtorek) 2016 r.

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów – wybory Prorektora

   

  24 maja (wtorek) 2016 r.  godz. 12:00

   

  Rektorat

  ul. Pereca 2 sala nr 2

  Komisja Wyborcza

   

  Ogłoszenie wyników wyborów Prorektora

   

   

  24 maja (wtorek) 2016 r.

   

  Komisja Wyborcza

   

   

   

   

  Informacje szczegółowe dotyczące wyborów znajdują się również na stronie internetowej www.pwszzamosc.pl oraz na tablicach ogłoszeń Komisji Wyborczej w:

  Instytut Humanistyczny PWSZ  – ul. Hrubieszowska 24,

  Instytut Przyrodniczo – Techniczny ul. Zamoyskiego 64,

  Rektorat PWSZ  – ul. Pereca 2,

  Dom Studenta PWSZ  – ul. Sienkiewicza 10.

   

                                                                  

                                                                                 Przewodniczący Komisji Wyborczej

      Prof. dr hab. Jan Jachymek

   

   

   

   

  KOMISJA WYBORCZA

  PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

  im. SZYMONA SZYMONOWICA  w ZAMOŚCIU

   

   ZAWIADAMIA O WYBORACH  DO KOLEGIUM ELEKTORÓW, REKTORA

  ORAZ PROREKTORA

   

  PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

   im. SZYMONA SZYMONOWICA  w ZAMOŚCIU

   

  na kadencję 2012-2016

   

  wg załączonego terminarza czynności wyborczych:

   

   

  TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

  wyborów do Kolegium Elektorów, Rektora oraz Prorektora

  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica

  w Zamościu

  na kadencję 2012 – 2016

   

   

  I . Wybory elektorów do Kolegium Elektorów w grupach:

  Termin i miejsce

  Organizatorzy

   

  1. Zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

   

  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym

   

  I termin

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1000

   

  II termin

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1030

   

   Instytut Przyrodniczo-Techniczny  

  ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

   

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich.

   

   

  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym

   

  I termin

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1200

   

  II termin

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz.1230

   

  Instytut Przyrodniczo -Techniczny    ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

   

  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym

   

   

  I termin

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1500

   

  II termin

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1530

   

  Instytut Przyrodniczo –Techniczny ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

  Komisja Wyborcza

   

  Poinformowanie przez Przewodniczącego organu wykonawczego samorządu studenckiego Przewodniczącego Komisji Wyborczej o wybranych przez Samorząd Studencki Elektorach

   

   

  19 kwietnia (czwartek) 2012 r.

   

  Instytut Przyrodniczo– Techniczny ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

  Samorząd Studencki

   

  Ogłoszenie wyników wyborów do Kolegium Elektorów

   

   

  20 kwietnia (piątek) 2012 r.

   

  Komisja Wyborcza

   

  II.                Wybory Rektora:

   

   

   

   

  1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Rektora w Komisji Wyborczej w formie pisemnej, wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie

   

   

  od 20 kwietnia (piątek) 2012 r.

  do 11 maja (piątek) 2012 r.

   

  w godz. od 800 do 1600

  w siedzibie Komisji Wyborczej

  ul. Pereca 2 pokój nr 2

  Komisja Wyborcza

   

  1. Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Rektora

   

  14 maja (poniedziałek) 2012 r.

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów – wybory Rektora

   

  21 maja (poniedziałek) 2012 r., godz. 1200                  

  Instytut Przyrodniczo – Techniczny ul. Zamoyskiego 64 sala nr 121(aula)

  Komisja Wyborcza

   

  Ogłoszenie wyników wyboru Rektora

   

  22 maja (wtorek) 2012 r.

  Komisja Wyborcza

   

  III. Wybory Prorektora:

   

   

   

   

  1. Zgłoszenie przez Rektora -elekta do Komisji Wyborczej w formie pisemnej, kandydata na Prorektora wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie

   

  23 maja (środa) 2012 r.

   

  w godz. od 800 do 1600

  w siedzibie Komisji Wyborczej

  ul. Pereca 2 pokój nr 2

  Komisja Wyborcza

   

  1. Podanie do wiadomości kandydata na Prorektora zgłoszonego przez Rektora – elekta

   

  23 maja (środa) 2012 r.

  Komisja Wyborcza

   

  1. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów – wybory Prorektora

   

  30 maja (środa) 2012 r. godz. 1300

   

  Instytut Przyrodniczo – Techniczny

   ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)

  Komisja Wyborcza

   

  Ogłoszenie wyników wyborów Prorektora

   

   

  31 maja (czwartek) 2012 r.

   

  Komisja Wyborcza

   

   

   

  Informacje szczegółowe dotyczące wyborów znajdują się również na stronie internetowej www.pwszzamosc.pl
  oraz na tablicach ogłoszeń Komisji Wyborczej w:

   

   

  Instytut Humanistyczny PWSZ – ul. Hrubieszowska 24,

  Instytut Przyrodniczo – Techniczny ul. Zamoyskiego 64,

  Rektorat PWSZ – ul. Akademicka 8,

  Dom Studenta PWSZ – ul. Sienkiewicza 10.

  Budynek PWSZ – ul. Pereca 2

   

                                                                  

                                                                       Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                            Prof. dr hab. Jan Jachymek

  Data ostatniej modyfikacji: May 10, 2013 9:33:58 AM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina

                                     Zamość, dnia 20 kwietnia 2012 r.                          

                             

  Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do Kolegium Elektorów zostały wybrane następujące osoby:

   

  1. Danel Jacek Krzysztof

  2. Garbacz Aleksander

  3. Jezierski Marcin

  4. Juszczak Mateusz

  5. Kindratskyy Bohdan

  6. Kowalczyk Marcin

  7. Molas Teresa

  8. Niemczuk Bożena

  9. Niewiadomska Joanna

  10.   Okapa Krzysztof

  11.   Pogorzała Ewa

  12.   Potocki Łukasz

  13.   Rogatiuk Alla

  14.   Rzeszutko Piotr

  15.   Urban Robert

   

  Podpisy  Komisji Wyborczej PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu:

   

  1.      Prof. dr hab. Jan Jachymek - Przewodniczący

  2.      Dr hab. Władysław Pańczyk  

  3.      Mgr Konrad Niewiadomski  

  4.      Student – Mirosław Jadach                   

  5.      Mgr inż. Danuta Natora         - Sekretarz

  Data ostatniej modyfikacji: Apr 20, 2012 10:10:34 AM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina

  Zamość, dnia 14 maja 2012 r.

   

   

   

   

   

                                                                            

   

   

  Komisja Wyborcza PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje,

  że zgłoszonym kandydatem na

  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  na kadencję 2012 – 2016 jest

   

  Prof. dr hab. Waldemar Martyn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                    Przewodniczący Komisji Wyborczej

   

             

          Prof. dr hab. Jan Jachymek

   

  Data ostatniej modyfikacji: May 14, 2012 2:15:06 PM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina

                                     Zamość, dnia 22 maja 2012 r.

   

   

   

   

  Na podstawie Art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu stwierdza, że w dniu 21 maja 2012 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica  w Zamościu dokonało wyboru Rektora na kadencję 2012 – 2016.

   

  Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  na kadencję 2012 – 2016 został wybrany

   

  prof. dr hab. Waldemar Martyn

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                        

                                                                               Prof. dr hab. Jan Jachymek

  Data ostatniej modyfikacji: May 22, 2012 1:50:40 PM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina

  Zamość, dnia 23 maja 2012 r.

   

   

   

   

   

                                                                            

   

   

  Komisja Wyborcza PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje,

  że zgłoszonym kandydatem na

  Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  na kadencję 2012 – 2016 jest

   

  dr Kazimierz Chrzanowski

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                               Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                                   

                                                                              Prof. dr hab. Jan Jachymek

  Data ostatniej modyfikacji: May 23, 2012 2:41:50 PM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina

   

                                                                                    Zamość, dnia 31 maja 2012 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na podstawie § 48 pkt 8 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 19 marca 2012 r. Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu stwierdza, że w dniu 30 maja 2012 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dokonało wyboru Prorektora na kadencję 2012 – 2016.

   

  Prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

  im. Szymona Szymonowica w Zamościu

  na kadencję 2012 – 2016 został wybrany

   

  dr Kazimierz Chrzanowski

   

   

   

   

   

                                                                                                                        Przewodniczący Komisji Wyborczej

                                                                        

                                                                                     Prof. dr hab. Jan Jachymek

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 04.04.2016
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 04.04.2016
  Dokument oglądany razy: 1941
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu