K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  instrukcja korzystania z BIP

  WYGLĄD STRONY

  Widoczna na ekranie podmiotowa strona naszego Biuletynu Informacji Publicznej (w skrócie BIP), składa się z 3 części:

  • nagłówka,
  • menu przedmiotowego,
  • pola publikacji treści.

  Wygląd i zawartość nagłówka oraz menu przedmiotowego są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Natomiast zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z menu przedmiotowego i wyświetlanej dzięki temu treści.

  NAGŁÓWEK

  W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne:

  1. w lewym rogu logo Biuletynu (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną BIP, prowadzoną przez Ministra MSWiA,
  2. w prawym rogu logo podmiotu.

  W środkowym polu nagłówka umieszczona jest w czarnym kolorze czcionki, nazwa podmiotu, który prowadzi tą stronę BIP, czyli w naszym przypadku jest to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu.

   

  MENU PRZEDMIOTOWE

  Lewą stronę Biuletynu zajmuje kolumna stanowiąca menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP. Nazwa każdej kategorii zapisana jest dużymi literami. . Przykładowe nazwy kategorii to: UCZELNIA, STUDIA, WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE. Po kliknięciu na daną kategorię zostaje ona podświetlona czerwonym tłem, zaś poniżej każdej nazwy kategorii pojawią się zapisane małymi literami, nazwy działów wchodzących w skład tej kategorii tematycznej. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści. W przypadku bardziej obszernych działów, informacje mogą być dodatkowo pogrupowane w poddziałach, których nazwy wyświetlą się pod działami po kliknięciu na dany dział.

   

  Trzy ostatnie kategorie menu przedmiotowego stanowią zawierają treści informacyjne:

   
  OBSŁUGA BIULETYNU, która podzielona jest na następujące działy:

  1. Podstawa prawna - informacje o podstawie prawnej prowadzenia i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
  2. Instrukcja obsługi – - zawiera czytaną przez Ciebie instrukcję korzystania z naszej podmiotowej strony Biuletynu,
  3. Informacje nieudostępnione  – zawiera wskazówki dotyczące postępowania w przypadku nieodnalezienia w BIP szukanej informacji
  4. Redakcja - dane teleadresowe do zespołu redagującego podmiotową stronę naszego Biuletynu
  5. Kontakt – dane teleadresowe podmiotu prowadzącego tą stronę BIP – czyli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

   

  MAPA BIULETYNU

  Przedstawia całą zawartość menu tematycznego ukazanego w formie struktury drzewiastej. Mapa pozwala na zorientowanie się co do położenia danego działu menu względem pozostałych działów, oraz umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości poprzez kliknięcie myszką w jego nazwę,

  REJESTR ZMIAN TREŚCI

  Lista informacji publicznych, których treść udostępniona w BIP uległa zmianom. Dane o modyfikacji poszczególnych informacji są ułożone chronologicznie: od najnowszych u góry, po starsze poniżej. Każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, numer wersji informacji, czas modyfikacji.   Dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji poprzez klikniecie w słowo Link do wersji nr ...

  SKASOWANE STRONY

  Lista stron BIP które uległy skasowaniu.

   

  MODUŁ WYSZUKUJĄCY

  Poniżej menu przedmiotowego znajduje się moduł wyszukujący, który pozwala na sprawne wyszukanie danej grupy informacji w zawartości całego Biuletynu. Wystarczy wpisać w okno wyszukiwarki dany wyraz lub frazę, po jakiej chcemy dokonać wyszukiwania, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk z lupką. Wynik wyszukiwania otrzymamy w postaci wylistowanych skrótów informacji, w których wyszukiwany wyraz lub fraza wystąpiła wraz z linkiem do tej informacji. Efektywność wyszukiwania uzależniona jest od sprecyzowania kryterium, po jakim to wyszukiwanie będzie się odbywało, np.: zbyt popularne lub ogólne słowo może spowodować wyszukanie dużej ilości informacji, którymi nie koniecznie będziemy zainteresowani. W przypadku negatywnego rezultatu wyszukiwania, czyli braku znalezienia informacji publicznych, które zawierały kryterium wyszukiwania, prosimy o podjęcie ponownej próby na podstawie nowego kryterium.

  POLE PUBLIKACJI TREŚCI

  Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach BIP.

   Każda informacja publiczna, jaka została opublikowana w naszym BIP, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą:

  1. tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji,
  2. tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP,
  3. oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP,
  4. link do historii zmian treści, który po kliknięciu przeniesie nas do rejestru zmian treści danej informacji,

   
  PORUSZANIE SIĘ PO BIULETYNIE

  W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie BIP, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (nastąpi podświetlenie czcionki na kolor czerwony oraz pokaże się tzw. łapka kursora) w menu przedmiotowym a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu wyświetli się w polu publikacji treści.

  Aby przejść ponownie do listy informacji publicznych w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej.

  Informacja publiczna może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami Biuletynu lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego Biuletynu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).


  ZAŁĄCZNIKI W BIP

  Część informacji publicznych udostępnionych w naszym Biuletynie posiada format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Nazwa załącznika zmienia kolor czcionki na czerwony po jej wskazaniu kursorem myszy. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.

   

  INFORMACJE NIEJAWNE

  W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podajemy zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 09.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 09.10.2015
  Dokument oglądany razy: 2635
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu