K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Informacje niedostępne

  Szanowni Państwo!

  Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy poblikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej,
  w postaci ujednoliconego systemu stron sieci teleinformatycznej.

  Ustawa z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej (DZ.U .Nr 112,poz.1198 z póżń.zm.),zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

  Zgodnie z zapisami w/w ustawy (obowiązuje od 1 stycznia 2002r.) udostępnianie informacji publicznej po przez:

  * ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  * udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  * wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne
     (infomaty).

   
  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Wypełniony wniosek można przesłać:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
  w Zamościu
  ul. Pereca 2
  22-400 Zamość

  Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnianie może nastąpić niezwłocznie.

  Rektorat Uczelni  czynny jest w dni robocze
  w godzinach: 8.00 – 16.00

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 09.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 09.10.2015
  Dokument oglądany razy: 2611
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu