K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl

  Zamówienia poniżej 30 000 euro 2019

  Nazwa Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zawiadomienie o wyniku postępowania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informację wytworzył

  Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów PWSZ w Zamościu w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

  Zapytanie ofertowe

   

  zał. nr 4-6 word

   


   

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   

   

  Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów PWSZ w Zamościu

  w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" - II

  Zapytanie ofertowe 

  zał. nr 4-6 word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

     

  Zapytanie ofertowe na zakup licencji programu do tłumaczeń na potrzeby doskonalenia kompetencji językowych w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe

  zał. nr 2 Formularz oferty - word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

   

   

  Zapytanie ofertowe na zakup książek dla studentów w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zapytanie ofertowe

   

  Zał. nr 2 Formularz ofertowy – word

   

  Informacja o modyfikacji treści Zapytania ofertowego

   

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

     

  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia spotkań informacyjnych przedstawicieli pracodawców / instytucji ze studentami PWSZ w Zamościu  w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zapytanie ofertowe

  Formularz oferty - word
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów PWSZ w Zamościu w podmiotach / instytucjach / firmach zgodnych pod względem rodzaju prowadzonej działalności z profilem kształcenia studentów na kierunkach Pedagogika, Turystyka i rekreacja, Mechanika i Budowa maszyn, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe, Filologia angielska w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe

   

   

  Formularz oferty – word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

     

  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego testu/egzaminu z języka angielskiego TOEIC® Listening and Reading oraz TOEIC Bridge™ oraz wydanie w oparciu o uzyskane wyniki z testu/egzaminu imiennych certyfikatów dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Zapytanie ofertowe

  Zał.4-5 word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wizyt studyjnych dla studentów PWSZ w Zamościu z kierunku Pielęgniarstwo w krajowych podmiotach leczniczych w ramach projektu  „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

   

  Zapytanie ofertowe

  zał.3-4 word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

   

     
  Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla studentów w ramach projektu  „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu"

  Informacje o ogłoszeniu

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

  zał. 4-5 word

  Treść zapytań i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego

  zał.2.1 i 2.2 po modyfikacji

  § 6

   

  Informacja z otwarcia ofert

   

  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
  Usługa aktualizacji oraz dostosowania do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wewnętrznego regulaminu ochrony i korzystania z  własności intelektualnej oraz wykorzystywania aparatury badawczej Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu w ramach „Inkubatora Innowacyjności 2.0" projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach"

  Zapytanie ofertowe

  zał.3-4 word

   

  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    
  Dostawa środków trwałych, wyposażenia i oprogramowania niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych, w ramach „Inkubatora Innowacyjności 2.0” projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.4.

  Ogłoszenie BZP

  Zapytanie ofertowe

  zał.3-5 word

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

       

  Dostawa materiałów i surowców niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych, w ramach „Inkubatora Innowacyjności 2.0” projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.4.

  Ogłoszenie BZP

  Zapytanie ofertowe

  zał.3-6 word

   

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

       

  Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego testu/egzaminu z języka angielskiego TOEIC® Listening and Reading oraz TOEIC Bridge™ oraz wydanie w oparciu o uzyskane wyniki z testu/egzaminu imiennych certyfikatów dla studentów Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu  w ramach projektu „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienie kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zapytanie ofertowe

  zał.4-5 word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    

  Przeprowadzenie szkolenia z zakresu frezowania wieloosiowego NX CAM (5-osiowego) w ramach „Inkubatora Innowacyjności 2.0” projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.4.

  Zapytanie ofertowe

  zał. nr 2 word

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

     
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 24.01.2020
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 24.01.2020
  Dokument oglądany razy: 2576
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu