K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP Uczelnia Pastwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 08.10.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Komisja Wyborcza PWSZ w Zamościu

  KOMISJA WYBORCZA
  PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  im. SZYMONA SZYMONOWICA  w ZAMOŚCIU
   
   ZAWIADAMIA O WYBORACH  DO KOLEGIUM ELEKTORÓW, REKTORA
  ORAZ PROREKTORA
   
  PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
   im. SZYMONA SZYMONOWICA  w ZAMOŚCIU
   
  na kadencję 2012-2016
   
  wg załączonego terminarza czynności wyborczych:
   
   
  TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH
  wyborów do Kolegium Elektorów, Rektora oraz Prorektora
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
  w Zamościu
  na kadencję 2012 – 2016
   

   

  I . Wybory elektorów do Kolegium Elektorów w grupach:
  Termin i miejsce
  Organizatorzy
   
  1. Zebranie wyborcze pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
   
  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym
   
  I termin
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1000
   
  II termin
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1030
   
   Instytut Przyrodniczo-Techniczny  
  ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)
   
  Komisja Wyborcza
   
  1. Zebranie wyborcze pozostałych nauczycieli akademickich.
   
   
  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym
   
  I termin
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1200
   
  II termin
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz.1230
   
  Instytut Przyrodniczo -Techniczny    ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)
  Komisja Wyborcza
   
  1. Zebranie wyborcze nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
   
  Zgłaszanie kandydatów na zebraniu wyborczym
   
   
  I termin
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1500
   
  II termin
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r. godz. 1530
   
  Instytut Przyrodniczo –Techniczny ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)
  Komisja Wyborcza
   
  Poinformowanie przez Przewodniczącego organu wykonawczego samorządu studenckiego Przewodniczącego Komisji Wyborczej o wybranych przez Samorząd Studencki Elektorach
   
   
  19 kwietnia (czwartek) 2012 r.
   
  Instytut Przyrodniczo– Techniczny ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)
  Samorząd Studencki
   
  Ogłoszenie wyników wyborów do Kolegium Elektorów
   
   
  20 kwietnia (piątek) 2012 r.
   
  Komisja Wyborcza
   
  II.                Wybory Rektora:
   
   
   
   
  1. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Rektora w Komisji Wyborczej w formie pisemnej, wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie
   
   
  od 20 kwietnia (piątek) 2012 r.
  do 11 maja (piątek) 2012 r.
   
  w godz. od 800 do 1600
  w siedzibie Komisji Wyborczej
  ul. Pereca 2 pokój nr 2
  Komisja Wyborcza
   
  1. Ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Rektora
   
  14 maja (poniedziałek) 2012 r.
  Komisja Wyborcza
   
  1. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów – wybory Rektora
   
  21 maja (poniedziałek) 2012 r., godz. 1200                  
  Instytut Przyrodniczo – Techniczny ul. Zamoyskiego 64 sala nr 121(aula)
  Komisja Wyborcza
   
  Ogłoszenie wyników wyboru Rektora
   
  22 maja (wtorek) 2012 r.
  Komisja Wyborcza
   
  III. Wybory Prorektora:
   
   
   
   
  1. Zgłoszenie przez Rektora -elekta do Komisji Wyborczej w formie pisemnej, kandydata na Prorektora wraz z pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie
   
  23 maja (środa) 2012 r.
   
  w godz. od 800 do 1600
  w siedzibie Komisji Wyborczej
  ul. Pereca 2 pokój nr 2
  Komisja Wyborcza
   
  1. Podanie do wiadomości kandydata na Prorektora zgłoszonego przez Rektora – elekta
   
  23 maja (środa) 2012 r.
  Komisja Wyborcza
   
  1. Zebranie wyborcze Kolegium Elektorów – wybory Prorektora
   
  30 maja (środa) 2012 r. godz. 1300
   
  Instytut Przyrodniczo – Techniczny
   ul. Zamoyskiego 64, sala nr 121 (aula)
  Komisja Wyborcza
   
  Ogłoszenie wyników wyborów Prorektora
   
   
  31 maja (czwartek) 2012 r.
   
  Komisja Wyborcza
   
   
   
  Informacje szczegółowe dotyczące wyborów znajdują się również na stronie internetowej www.pwszzamosc.pl
  oraz na tablicach ogłoszeń Komisji Wyborczej w:

   
   
  Instytut Humanistyczny PWSZ – ul. Hrubieszowska 24,
  Instytut Przyrodniczo – Techniczny ul. Zamoyskiego 64,
  Rektorat PWSZ – ul. Akademicka 8,
  Dom Studenta PWSZ – ul. Sienkiewicza 10.
  Budynek PWSZ – ul. Pereca 2
   
                                                                  
                                                                       Przewodniczący Komisji Wyborczej
                                                                            Prof. dr hab. Jan Jachymek
  Data ostatniej modyfikacji: May 10, 2013 9:33:58 AM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina
                                     Zamość, dnia 20 kwietnia 2012 r.                          
                             
  Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu stwierdza, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu do Kolegium Elektorów zostały wybrane następujące osoby:
   
  1. Danel Jacek Krzysztof
  2. Garbacz Aleksander
  3. Jezierski Marcin
  4. Juszczak Mateusz
  5. Kindratskyy Bohdan
  6. Kowalczyk Marcin
  7. Molas Teresa
  8. Niemczuk Bożena
  9. Niewiadomska Joanna
  10.   Okapa Krzysztof
  11.   Pogorzała Ewa
  12.   Potocki Łukasz
  13.   Rogatiuk Alla
  14.   Rzeszutko Piotr
  15.   Urban Robert
   
  Podpisy  Komisji Wyborczej PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu:
   
  1.      Prof. dr hab. Jan Jachymek - Przewodniczący
  2.      Dr hab. Władysław Pańczyk  
  3.      Mgr Konrad Niewiadomski  
  4.      Student – Mirosław Jadach                   
  5.      Mgr inż. Danuta Natora         - Sekretarz
  Data ostatniej modyfikacji: Apr 20, 2012 10:10:34 AM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina
  Zamość, dnia 14 maja 2012 r.
   
   
   
   
   
                                                                            
   
   
  Komisja Wyborcza PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje,
  że zgłoszonym kandydatem na
  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  na kadencję 2012 – 2016 jest
   
  Prof. dr hab. Waldemar Martyn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                                                                    Przewodniczący Komisji Wyborczej
   
             
          Prof. dr hab. Jan Jachymek
   
  Data ostatniej modyfikacji: May 14, 2012 2:15:06 PM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina
                                     Zamość, dnia 22 maja 2012 r.
   
   
   
   
  Na podstawie Art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Przewodniczący Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu stwierdza, że w dniu 21 maja 2012 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica  w Zamościu dokonało wyboru Rektora na kadencję 2012 – 2016.
   
  Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  na kadencję 2012 – 2016 został wybrany
   
  prof. dr hab. Waldemar Martyn
   
   
   
   
   
                                                                                                                        Przewodniczący Komisji Wyborczej
                                                                        
                                                                               Prof. dr hab. Jan Jachymek
  Data ostatniej modyfikacji: May 22, 2012 1:50:40 PM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina
  Zamość, dnia 23 maja 2012 r.
   
   
   
   
   
                                                                            
   
   
  Komisja Wyborcza PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu informuje,
  że zgłoszonym kandydatem na
  Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  na kadencję 2012 – 2016 jest
   
  dr Kazimierz Chrzanowski
   
   
   
   
   
   
   
                                                                                               Przewodniczący Komisji Wyborczej
                                                                                   
                                                                              Prof. dr hab. Jan Jachymek
  Data ostatniej modyfikacji: May 23, 2012 2:41:50 PM
  Autor modyfikacji: Tomasz_Domina
   
                                                                                    Zamość, dnia 31 maja 2012 r.
   
   
   
   
   
   
   
   
  Na podstawie § 48 pkt 8 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 19 marca 2012 r. Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu stwierdza, że w dniu 30 maja 2012 r. Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu dokonało wyboru Prorektora na kadencję 2012 – 2016.
   
  Prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  im. Szymona Szymonowica w Zamościu
  na kadencję 2012 – 2016 został wybrany
   
  dr Kazimierz Chrzanowski
   
   
   
   
   
                                                                                                                        Przewodniczący Komisji Wyborczej
                                                                        
                                                                                     Prof. dr hab. Jan Jachymek
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Domina
  Publikacja dnia: 08.10.2015
  Podpisał: Tomasz Domina
  Dokument z dnia: 08.10.2015
  Dokument oglądany razy: 1233
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu