PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Bezpłatne szkolenia dla studentów - PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Bezpłatne szkolenia dla studentów

Dobrze być studentem PWSZ w Zamościu! Powodów jest wiele. Wśród największych zalet żacy wymieniają bezpłatne studia, różnorodne kierunki, profesjonalną kadrę, ciekawy program studiów i wysokie stypendia.  Studenci pracujący doceniają też możliwość podjęcia indywidualnej organizacji studiów, która zdecydowanie ułatwia proces kształcenia. Od nowego roku do tych wszystkich plusów można będzie dopisać jeszcze jeden, który można w skrócie określić jako zintegrowane programy rozwojowe uczelni. PWSZ w Zamościu rozpoczyna realizację projektu pn. „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu”. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy unijnych z programu POWER, a jego całkowity koszt wyniesie 1 084 577,28 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji studentów uczelni, aby w przyszłości mogli łatwiej znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. Jednym z założeń jest wzrost kompetencji językowych. Właśnie dlatego studenci kierunków bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, logistyka, mechanika i budowa maszyn, pedagogika oraz turystyka i rekreacja będą mogli bezpłatnie wziąć udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego. Ten kurs ma ich docelowo przygotować do uzyskania certyfikatu TOEIC. Dodatkowo dla studentów logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn przewidziano organizację wizyt studyjnych, spotkań z przedstawicielami pracodawców oraz organizację certyfikowanych szkoleń zawodowych. Projekt zakłada również rozwój działalności Biura Karier i Praktyk Studenckich, zatrudnienie doradcy zawodowego oraz rozszerzenie zakresu usług ukierunkowanych na wzrost aktywności zawodowej, a także poprawę jakościową procesów zarządzania w PWSZ w Zamościu poprzez szkolenie dla kadry zarządzającej.

Nowy projekt przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim kładzie on nacisk na konieczność podnoszenia umiejętności i kompetencji studentów odpowiadających aktualnemu zapotrzebowaniu oraz specyficznym wymogom rynku pracy, zacieśnianie współpracy z przedstawicielami pracodawców, jak również na wdrażanie zmian na uczelni o charakterze organizacyjnym i jakościowym.

 

ms

Menu- PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations