UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów:
Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań służby BHP, pozwalają umiejętnie ocenić ryzyko zawodowe występujące w miejscu pracy, rozpoznać oraz przeciwdziałać wpływom szkodliwych czynników na zdrowie i życie pracowników, przeciwdziałać zagrożeniom występującym w środowisku pracy oraz ograniczać negatywny wpływ procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne.
 
Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatami studiów są osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby, które chcą uzyskać nową specjalność zawodową.
 
Program studiów (zagadnienia ogólne):
System ochrony pracy w Polsce oraz Unii Europejskiej
Wybrane zagadnienia prawa pracy
Przepisy ogólne w zakresie BHP
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Psychologia pracy
System zarządzania bezpieczeństwem pracy
Szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe czynniki występujące na stanowiskach pracy
Metody pracy służb BHP
Wymagania BHP w zakresie obiektów i instalacji.
Wypadki i w pracy oraz choroby zawodowe
Ochrona przeciwpożarowa
Kontrola w zarządzaniu BHP
Techniki komputerowe w zarządzaniu BHP
Normy w kształtowaniu warunków pracy
Organizacja oraz metody szkoleń BHP
Okres realizacji studiów:
Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 220 godzin zajęć.

Dyplom:
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 
 
Wymagane dokumenty:
• Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
• Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
• Kserokopia dowodu osobistego
• 2 fotografie
 
 
Koszt studiów: 2.200 zł (płatne jednorazowo lub w ratach)
 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations