UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

„Będziemy silni wtedy, gdy będziemy zintegrowani z UE” - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

„Będziemy silni wtedy, gdy będziemy zintegrowani z UE”

„Będziemy silni wtedy, gdy będziemy zintegrowani z UE”

Jeszcze nigdy w trakcie 25 lat od odzyskania suwerenności nie było w polskim społeczeństwie tak dużego poczucia zagrożenia jak obecnie. Ranga problematyki bezpieczeństwa państwa nabrała na znaczeniu po rewolucjach w Afryce północnej (Libia, Egipt, Syria, Irak), a przede wszystkim po wybuchu konfliktu na Ukrainie. Wyrazem tego jest fakt, że zarówno Polska, jak i wiele innych państw przyjęło nowe koncepcje bezpieczeństwa.

 

W kontekst aktualnie trwającego konfliktu na obrzeżach Europy doskonale wpisała się politologiczna konferencja naukowa „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa”, zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska" w Ostrogu w dniach 14–15 maja 2015 r. Czwarta już konferencja z cyklu spotkań poświęconych zagadnieniom dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej była najliczniejsza pod względem liczby prelegentów, wzięło w niej udział blisko 70 osób z różnych ośrodków naukowych z Polski – m.in. z Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego czy Uniwersytetu Opolskiego. Co więcej, ze swoimi wykładami wystąpili naukowcy z zagranicy, nadając konferencji charakter międzynarodowy, którzy reprezentowali m.in. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franca, Uniwersytet Narodowy Ekonomiczny w Charkowie czy Uniwersytet Moskiewski.

 

Pierwszego dnia w auli Instytutu Przyrodniczo-Technicznego przy ul. Zamoyskiego 64 odbyła się sesja plenarna.Otworzył ją rektor PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Waldemar Martyn, a wśród znamienitych gości znalazł się m.in. wiceprezydent Zamościa Andrzej Zastąpiło. Dzień później w salach konferencyjnych przy ul. Pereca 2 obradowano na temat bezpieczeństwa Polski i Ukrainy, wyzwaniach i zagrożeniach w tym rejonie Europy, a także o instytucjach i aktorach zewnętrznych wobec bezpieczeństwa środkowo-wschodniej części Starego Kontynentu.

 

Podczas konferencji przewijało się kilka istotnych wątków – mówi dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu prof. dr hab. Henryk Chałupczak i kontynuuje – w opinii większości prelegentów w kontekście ochrony Polski najlepszym gwarantem bezpieczeństwa jest integracja europejska, pogłębianie tej integracji, wspólna polityka Unii Europejskiej i wzmacnianie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponadto uczestnicy konferencji wskazywali, że ważne jest też wzmacnianie państwa w wymiarze politycznym i militarnym, a więc nowe zakupy broni, dyslokacja jednostek wojskowych. Z moich obserwacji wynika natomiast, że politycy i media lubią podsycać poczucie zagrożenia potencjalnym konfliktem, bo wtedy społeczeństwo zaczyna się tym interesować i jest skłonne dać przyzwolenie na olbrzymie wydatki zbrojeniowe. Tymczasem one nie mają, według mnie, aż tak dużego znaczenia, ponieważ Polska nigdy nie będzie mocnym graczem samodzielnie. Będziemy silni wtedy, gdy będziemy zintegrowani z Unią Europejską czy z NATO.

 

ms

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations