UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

Baza laboratoryjna na światowym poziomie – nowy projekt PWSZ - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Baza laboratoryjna na światowym poziomie – nowy projekt PWSZ

Baza laboratoryjna na światowym poziomie – nowy projekt PWSZ

Zamojszczyzna wzbogaci się o kolejną nowoczesną bazę laboratoryjną. Projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu pt. „Wzrost potencjału laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu poprzez kompleksowe doposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą” uzyskał pozytywną ocenę PARP.

 

Wartość projektu to 13 459 090 zł, z czego 90% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, pozostałe środki to wkład własny uczelni.
 
 Uczelnia posiada już dobrze wyposażone laboratoria. Dzięki nowemu projektowi, zostaną one doposażone, co jeszcze bardziej zacieśni współpracę pomiędzy uczelnią a przemysłem. Jak mówi Rektor PWSZ prof. Waldemar Martyn - Zakupione zostaną urządzenia, które dadzą większą dokładność i pewność wyników badań. Nasz ośrodek będzie o tyle cenniejszy, że jest przy uczelni, dzięki czemu wyniki będą bardziej rzetelne niż w badaniach prowadzonych przy zakładach produkcyjnych.
 
Kanclerz Jerzy Korniluk dodaje, że na doposażenie laboratoriów, czyli zakup aparatur i urządzeń badawczych uczelnia wyda 11 mln zł. Pozostała kwota, czyli 2,5 mln zł, zostanie przeznaczona na remont modernizacyjny budynku hali przy ul. Szczebrzeskiej 31.
 
Nowo powstałe laboratoria będą wchodzić w skład Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ. Dyrektor Instytutu dr inż.. Bronisław Samujło podkreśla, że kontakty z przemysłem pomogą w opracowaniu nowych technologii i przeprowadzaniu badań. Będziemy mogli np. prowadzić badania i opracowywać nowe tworzywa polimerowe na zamówienie firm przemysłowych. Mamy nadzieję, że dzięki nam firmy będą mogły się rozwijać i stawać coraz bardziej konkurencyjne.
Z aparatury będą korzystać studenci uczelni, poprzez udział w projektach badawczych. Dzięki temu zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej lub naukowej. Na pewno doświadczenie zdobyte przy projektach badawczych będzie dla nich cenną praktyką. Według dr. inż. Bronisława Samujło w tej chwili sprzęt, który zakupimy, będzie to najwyższy poziom światowy. Z pewnością PWSZ w Zamościu będzie konkurencyjna wobec dużych politechnik.
 
Doposażone laboratoria będą dla uczelni podstawą tworzenia nowych kierunków studiów. Będzie to poważna baza dydaktyczna, co nabierze znaczenia na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
 
Planowany okres wdrażania projektu: 01.07.2013 r. – 30.09.2015 r.
 
ek
 
Poniżej prezentujemy zdjęcia obecnego stanu hali przy ul. Szczebrzeskiej 31:

Galeria zdjęć

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations