UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - bezpłatne studia licencjackie, bezpłatne studia inżynierskie, studia podyplomowe

415-lecie inauguracji Akademii Zamojskiej – sesja naukowa - UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

415-lecie inauguracji Akademii Zamojskiej – sesja naukowa

W dniach 18-19 marca br. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno – kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej. Międzynarodowa sesja naukowa z okazji 415-lecia inauguracji roku akademickiego w Akademii Zamojskiej”.
Organizatorami konferencji są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu oraz Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w Ostrogu.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele ośrodków naukowych z kraju i zagranicy.

 

Komitet honorowy:


Marcin Zamoyski, Prezydent Miasta Zamość
Oleh Horbenko, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie
Tomasz Janik, Konsul Generalny RP w Łucku
Ihor Pasichnyk, Rektor Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”
Waldemar Martyn, Rektor PWSZ im. Szymona Szymonowica w Zamościu

 

Komitet organizacyjny:


Henryk Chałupczak, przewodniczący
Justyna Misiągiewicz, sekretarz
Eduard Balashov, sekretarz
Łukasz Potocki, sekretarz

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

18 marca 2010 r. (czwartek)


13.30 Koncert
13.45 Otwarcie konferencji
14.15 Sesja plenarna

•dr Bogdan Szyszka, Geneza Akademii Zamojskiej i jej wkład w rozwój cywilizacyjny Europy
• dr Paweł Jusiak, Jan Zamoyski jako mecenas międzynarodowej wymiany naukowej
• prof. dr hab. Marian Chachaj, Profesorowie Akademii Zamojskiej i ich wkład do staropolskiej nauki
•prof. dr hab. Tomasz Kempa, Akademia Ostrogska i jej fundator - wojewoda kijowski Konstanty Wasyl Ostrogski
•prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Profesorowie Akademii Ostrogskiej
•prof. dr hab. Petro Kralyuk, Wykładowcy i studenci Akademii Ostrogskiej oraz ich wkład w rozwój kultury ukraińskiej (kon. XVI w. – pocz. XVII w.)
16. 00 Przerwa
16.30 Sesja plenarna

•prof. dr hab. Henryk Gmiterek, Młodzież Akademii Zamojskiej
• dr Jerzy Ternes, Życie codzienne „akademików” zamojskich
• prof. dr hab. Petro Kulakovsky, Klientela Jana i Tomasza Zamoyskich z ukraińskich województw Rzeczypospolitej na studiach w Akademii Zamojskiej
• prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, Społeczność Akademii Zamojskiej a życie miejskie Zamościa w XVII-XVIII wieku
•dr Agnieszka Sidorowska, Uwarunkowania i konsekwencje procesu upadku Akademii Zamojskiej
•prof. dr hab. Ihor Pasichnyk, Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” w edukacyjnych procesach transformacji niepodległej Ukrainy
•prof. dr hab. Waldemar Martyn, Idea Akademii Zamojskiej dziś – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu jako sukcesor Akademii Zamojskiej
•prof. dr hab. Jan Pomorski, Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski - założenia programowe
 

19 marca 2010 r. (piątek)


9.00 Sesja plenarna

•prof. dr hab. Petro Kralyuk, Akademia Ostrogska w kulturze polskiej, Akademia Zamojska w kulturze ukraińskiej
•doc. dr Viktor Atamanenko, Akademia Ostrogska a rozwój miasta
•doc. dr Larysa Kvasyuk, Dogmatyczna część polemicznego traktatu „Trenos” (Wilno, 1610) Meletijego Smotryckiego: synteza duchowych tradycji w prawosławnych, katolickich i protestanckich systemach teologicznych
•mgr Iryna Rybachok, Rola książąt Ostrogskich w rozwoju edukacji w świetle czasopisma „Волинські єпархіальна відомості” („Wołyńskie wiadomości diecezjalne”)
•dr Eugeniusz Janas, Ordynaci i Akademia Zamojska w XVII wieku. Z dziejów magnackiego mecenatu
•dr Wiesław Bondyra, Uposażenie ziemskie Akademii Zamojskiej w XVII-XVIII w.
•dr Leszek Wierzbicki, Wiśniowieccy wobec Akademii Zamojskiej w latach 1665-1673
•prof. dr hab. Bogdan Rok, Stanisław Duńczewski - profesor Akademii Zamojskiej i redaktor najpopularniejszych kalendarzy czasów staropolskich
•ks. dr Andrzej Borkowski, Związki protosyngla Nicefora z Akademią Ostrogską i Akademią Zamojską
11.00 Przerwa
11.30 Sesja plenarna

•mgr Danuta. Kawałko, Materiały do bibliografii Akademii Zamojskiej
• mgr Eduard Balashov, Międzynarodowa aktywność Akademii Ostrogskiej: przeszłość i współczesność
•prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk, Literatura piękna a aspiracje kulturowe Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska
• prof. dr hab. Valerii Polkovsky, Badania nad ukraińsko-kanadyjskimi więziami kulturowymi na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Ostrogska
•dr Bogusław Klimczuk, Rola uczelni wyższej w rozwoju regionów peryferyjnych
• mgr inż. Bogdan Kawałko, Polsko – ukraińska współpraca transgraniczna w perspektywie integracji europejskiej
13.30 Dyskusja


Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Kształcimy nowocześnie. Działamy lokalnie. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Zamościu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Menu- UPZ - Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w ZamościuCardeaCreations - webdesign, grafika, strony www, sklepy internetowe

© 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

created by: Cardea Creations